اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

سیستم کارت واکسیناسیون انتاریو از چهارشنبه آغاز به کار می‌کند