اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

بعد از اینکه آلبرتا نسخه گذرنامه واکسن خود را اجباری اعلام کرد ، تقاضا برای واکسن سه برابر شد