اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

فرودگاه بین المللی ونکوور قوانین مسافرتی خود را به روز رسانی کرد